"http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=2351975273&site=qq&menu=yes"
设为首页 | 加入收藏

产品分类

工控产品

研华工控产品

研祥工控产品

华北工控产品

康泰克工控产品

凌华工控产品

控创工控产品

西门子工控产品

威强工控机

艾讯工控机

UPS电源

山特UPS电源

艾普斯(APC)UPS电源

艾默生UPS电源

APC UPS电源

艾普斯(APC)稳压电源

APC-Series ( APC 稳压电源和稳压器 )

APS系列稳压电源

服务器产品

IBM服务器

HP服务器

DELL服务器

配套产品

组态软件

MOXA产品

产品展示

产品展示

AX61222TP/AX61220T

艾讯AX61222TP/AX61220TP

 

Height
 • 2U
Expansion
 • 5-slot
Drive Bay
 • 2 x 3.5" HDD drive bay
 • 1 x 5.25" HDD drive bay
Cooling System
 • 2 x 8 cm ball-bearing fans (42.5 CFM/each) with a
 • removable filter
System Board
 • PICMG 1.0 & PICMG 1.3 SBCs
Backplane Options
 • ATX6022/6VP4
 • FAB105-V1
 • FAB205
 • FAB210
I/O Interface
 • 2 x USB
 • 1 x PS/2 6-pin
 • 1 x slim-line CD-ROM
Front Panel Indicators
 • Power on/off
 • HDD
Front Panel Controls
 • 1 x power on/off
 • 1 x system reset
Power Supply
 • PS/2 type (optional HRP for AX61220TP)
Operating Temperature
 • 0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F)
Dimensions
(W x D x H)
 • 481.4 x 450 x 88.9 mm (18.95" x 17.7" x 3.5") (AX61222TP)
 • 481.4 x 475 x 88.9 mm (18.95" x 18.7" x 3.5") (AX61220TP)
Weight (net/gross)
 • 8.22 kg (18.12 lb)/ 10.26 kg (22.62 lb) (AX61222TP)
 • 8.6 kg (18.96 lb)/ 12.02 kg (26.49 lb) (AX61220TP)
Certificate
 • CE